http://manometr.pl/en/  http://manometr.pl/

+ 48  54 237 00 22  fart@manometr.pl

Kategoria: Kurki manometrowe fig. 528

Kurki manometrowe fig. 528

Kurki manometrowe fig. 528 PN25 Kurki manometrowe fig. 528 PN25 są produkowane z dodatkowym uszczelnieniem teflonowym w gnieździe. Kurki stosuje się najczęściej w instalacjach grzewczych oraz wszędzie tam, gdzie może zajść potrzeba wymiany manometru lub innego urządzenia pomiarowego bez konieczności opróżniania układu. Częstą praktyką jest stosowanie kurków w połączeniu z rurką syfonową stabilizującą ciśnienie medium [...]

Opis szczegółowy produktu