Szeroka oferta BelGAS to:

General Purpose/High Pressure Regulators

Regulatory ogólnego przeznaczenia – Regulatory ciśnienia gazu ogólnego przeznaczenia są zaprojektowane z myślą o ekonomii i długowieczności. Są zalecane do stosowania w aplikacjach związanych z ropą naftową i gazem oraz instalacji, na przykład w pompach i silnikach.

Back Pressure Regulators/Relief Valves

Zawory ciśnienia zwrotnego – Regulator ciśnienia wstecznego zaprojektowano tak, aby zapewniać stałą kontrolę ciśnienia wlotowego lub dopływowego. Zawory nadmiarowe zapewniają niezawodną ochronę przed włączaniem / wyłączaniem ciśnienia na żądanie w systemach, regulacją próżniową oraz układami recyrkulacji powietrza lub gazu.

Air/Gas Regulator Systems, Manifolds, Instruments

Systemy regulacji ciśnienia powietrza/gazu, bloki, akcesoria – Układy regulacji gazów spalinowych i związane z nimi narzędzia pozwalają na stały monitoring i kontrolę ciśnienia powietrza w otoczeniu przemysłowym.

Electronic Pressure Control Products

Elektroniczna kontrola ciśnienia – Do zastosowań, w których wymagana jest wysoka kontrola i dokładność. Elektronicznie regulowane regulatory ciśnienia zapewniają wymaganą niezawodność i precyzję przy spełnieniu wymogów bezpieczeństwa.

Standard Needle Valves

Zawory iglicowe