http://manometr.pl/en/  http://manometr.pl/

+ 48  54 237 00 22  fart@manometr.pl

Kategoria: Precyzyjne wzorcowe

Manometry kontrolne

Manometry kontrolne (precyzyjne) Manometry kontrolne przeznaczone do do aplikacji wymagających wysokiej dokładności pomiaru (laboratoria, kontrola i kalibracja urządzeń przemysłowych i inne). Obudowa kwasoodporna pozwala z powodzeniem stosować je w środowiskach agresywnych (np. na zewnątrz) niereagujących ze stopami miedzi. Dostępne jest również wersja bezpieczna do gazów (G) i cieczy (L). Manometry kontrolne służą również do kontroli [...]

Opis szczegółowy produktu