http://manometr.pl/en/  http://manometr.pl/

+ 48  54 237 00 22  fart@manometr.pl

Kategoria: Wskaźniki ciśnienia do gaśnic

Manometry do gaśnic

Manometry do gaśnic Manometry do gaśnic mogą być stosowane do gaśnic: proszkowych do gaszenia pożarów: Typ A - ciała stałe palne żarzące się Typ B - substancje ciekłe tworzące płomienie Typ C - palne substancje gazowe pianowych do gaszenia pożarów: Typ 5A - ciała stałe palne żarzące się Typ 55B - substancje ciekłe tworzące płomienie [...]

Opis szczegółowy produktu