http://manometr.pl/en/  http://manometr.pl/

+ 48  54 237 00 22  fart@manometr.pl

Podstawowe pojęcia z zakresu pomiaru ciśnienia

Podstawowe pojęcia z zakresu pomiaru ciśnienia

12 Kwi, 2011 fart

Podstawowe pojęcia z zakresu pomiaru ciśnienia

Podstawowe pojęcia z zakresu pomiaru ciśnienia.

Jednym z podstawowych parametrów określających termodynamiczny stan ciała jest ciśnienie. Pomiar ciśnienia jest elementem składowym wszystkich pomiarów występujących w praktyce inżynierskiej.
Ciśnienie jest wywierane na ciała stałe i płyny w kierunku prostopadłym do ich powierzchni.
W ogólnym przypadku ciśnienie P definiuje się jako granicę stosunku siły normalnej do powierzchni do pola tej powierzchni, gdy wartość pola powierzchni dąży do zera
P=lim┬(∆A→0)⁡〖F_n/A=(∂F_n)/∂A〗
gdzie: Fn – składowa siły prostopadła do powierzchni,
A – pole powierzchni.
Gdy siła Fn rozłożona jest równomiernie na powierzchni, wówczas ciśnienie określa wzór:
P=F_n/A
Wartość mierzonego ciśnienia zależy od przyjętego poziomu odniesienia. Ciśnienie zmierzone względem próżni jest nazywane ciśnieniem absolutnym lub bezwzględnym i najczęściej bywa oznaczane literą P.
Ciśnienie manometryczne Pm – jest to różnica ciśnienia absolutnego i ciśnienia otoczenia, którym najczęściej jest ciśnienie atmosferyczne, wskazywane przez barometr. Ciśnienie manometryczne może przyjmować wartości większe od zera i wówczas mówi się o nadciśnieniu lub wartości mniejsze od zera i wówczas mówi się o podciśnieniu lub tzw. „próżni”.
Ciśnienie wywierane przez słup powietrza atmosferycznego nosi nazwę ciśnienia barometrycznego (atmosferycznego) i oznaczane jest Pb.

Zapoznaj się z szeroką ofertą naszych manometrów.