http://manometr.pl/en/  http://manometr.pl/

+ 48  54 237 00 22  fart@manometr.pl

Rurki syfonowe typu U

17 Lut, 2011 fart

Rurka syfonowa typu U

Zadaniem rurki syfonowej jest:

  • Ochrona urządzenia pomiarowego przed pulsacjami ciśnienia
  • Schładzanie medium (gazu lub cieczy) przed jego dopływem do ciśnieniomierza

Rurki syfonowe typu U wykonywane są w trzech typach:

UA – w kształcie litery U z doprowadzeniem i odprowadzeniem ciśnienia w jednej płaszczyźnie

UB – w kształcie litery U z doprowadzeniem i  odprowadzeniem ciśnienia w dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach

UC – w kształcie podwójnej litery U z doprowadzeniem i odprowadzeniem ciśnienia w jednej płaszczyźnie

Występują tu zarówno odmiany z przyłączem gwintowym jak i do wspawania. Rurka typu UC wg PN występuje tylko w jednej odmianie (jak na rys.). Rurki produkowane są z rury bez szwu, fi 13,5×2,9 stal gatunek R35. Dopuszczalna temperatura robocza – 300°C, ciśnienie maksymalne przy tej temperaturze to 25MPa.

Opcja: materiał wykonania stal kwasoodporna.

W części rurki w kształcie litery U gromadzi się kondensat chroniący przyrząd pomiarowy przed bezpośrednim działaniem mierzonego medium. Przed pierwszym uruchomieniem a po jej zamontowaniu należy wypełnić ją wodą lub innym odpowiednim medium.

Dla uniknięcia konieczności opróżniania układu zaleca się montowanie między rurką syfonową a ciśnieniomierzem kurka fig.525/528 lub zaworu manometrycznego (w zależności od parametrów pracy).

Dostępne są również rurki typu P (pętlicowe).


Zaleca się stosowanie rurek syfonowych z wysokiej jakości komponentami jak poniżej:

  1. Manometry M100R
  2. Kuki manometryczne fig.525
  3. Kurki manometryczne fig.528
  4. Zawór manometrowy 2-drogowy PN400
  5. Zawór manometrowy 3-drogowy PN400