http://manometr.pl/en/  http://manometr.pl/

+ 48  54 237 00 22  fart@manometr.pl

Termometr przemysłowy prosty – wymiar przykładowy