http://manometr.pl/en/  http://manometr.pl/

+ 48  54 237 00 22  fart@manometr.pl

Właściwy dobór manometrów

blog-img

Właściwy dobór manometrów

05 Kwi, 2011 fart

Właściwy dobór manometrów

Do prawidłowego doboru manometru konieczne jest określenie warunków pracy.

Drgania:drgania
Należy unikać narażania manometru na wstrząsy aby uniknąć nadmiernego obciążenia mechanizmu. Jeżeli występują drgania instalacji, zaleca się stosować manometry z wypełnieniem (glicerynowe). Można też zamontować element dystansowy (np. kurek manometryczny) dla uniknięcia przenoszenia drgań na mechanizm manometru. Trzeba przy tym pamiętać o dobraniu właściwego kurka do ciśnienia i innych właściwości medium. Czasami dla tłumienia drgań można zastosować kapilarę odległościową.

 

Pulsacje ciśnienia:
Przy mierzeniu ciśnienia mediów pulsujących stosuje się dławik zamontowany w króćcu manometru ewentualnie tłumik montowany pomiędzy manometrem a instalacją. Regulację tłumika przeprowadza się po podłączeniu w zależności od właściwości medium.

Korozja:korozja
Jeżeli stal kwasoodporna nie zapewnia dostatecznej ochrony przed korozją elementów stykających się z medium konieczne jest zastosowanie separatora membranowego pomiędzy manometrem a instalacją. Części separatora stykające się z medium mogą być wykonane z dużo bardziej wytrzymałych materiałów niż mechanizm manometru.

tempWysokie temperatury:
W standardowym wykonaniu manometry są przystosowane do pracy z medium o temperaturze maksymalnej do 110ºC. Przy mediach o temperaturze 100 – 200ºC stosuje się manometry w wykonaniu specjalnym na temperatury do 200ºC. Jeżeli to jest niewystarczające, należy zastosować rurkę syfonową, która powoduje obniżenie temperatury medium w zależności od ciśnienia o 30 – 50ºC. W przypadku mediów o bardzo wysokiej temperaturze w celu dalszego schłodzenia medium należy zastosować dodatkową chłodnicę i/lub kapilarę odległościową.

 

Przeciążenie:
Przeciążenie manometru ma miejsce, gdy ciśnienie w instalacji chwilowo przekracza zakres wskazań manometru. Każde przeciążenie powoduje skrócenie żywotności i spadek dokładności wskazań elementów pomiarowych. Dlatego zaleca się dobierać manometry o nieco wyższym zakresie wskazań niż przewidywane maksymalne ciśnienie w instalacji. Dla dodatkowego zabezpieczenia manometru przed przeciążeniem można zastosować urządzenie przeciw-przeciążeniowe.

Po określeniu warunków pracy możemy przystąpić do dopasowania zakresu ciśnieniomierza do ciśnienia medium.

Zakresy ciśnienia manometrów:

zakresy

Dostępne są również inne jednostki ciśnienia (np. MPa; kPa; mbar; …) zgodne z tabelą przeliczeniową
jednostek ciśnienia oraz powyższymi tabelami.

Wybór właściwego zakresu ciśnieniomierza:

Przy typowych manometrach z rurką Bourdona i manometrach puszkowych nie należy przekraczać
75% zakresu na skali. Oczywiście manometr bez problemu powinien wytrzymać obciążenie zgodne z zakresem na skali nawet przez dłuższy czas.

wskazaniaPrzyjmijmy, że ciśnienie robocze wynosi 4,5 bar. Optymalny obszar skali jest pomiędzy 25% a 75%. Do właściwego użytku przyjęty zakres powinien znajdować się na środku optymalnego obszaru, co oznacza, że 4,5 bar powinno znajdować się w połowie (50%) skali. Tym samym cała skala (100%) powinna być na 9 bar. Najbliższy standardowo dostępny zakres w tym przypadku to 10 bar i manometru o takim zakresie powinniśmy użyć.