wskaźnik

  • KING-GAGE – WSKAŹNIKI POZIOMUQuick View
    • KING-GAGE – WSKAŹNIKI POZIOMUQuick View
    • KING-GAGE – WSKAŹNIKI POZIOMU

    • POMIAR POZIOMU CIECZY I FILTRACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA KING-GAGE Systemy KING-GAGE są projektowane i produkowane przez King Engineering do specyficznych zastosowań przy pomiarze poziomu oraz stopnia wypełnienia zbiorników. Dostarczamy komponenty do nowych instalacji, rozbudowy i modernizacji ładowni okrętowych włączając przetworniki elektroniczne i sanitarne czujniki poziomu spełniające standardy 3-A dla zastosowań higienicznych. Oferujemy graficzne wskaźniki poziomu, przetworniki cyfrowe, panele sterownicze do jedno-…