KING-GAGE – WSKAŹNIKI POZIOMU

POMIAR POZIOMU CIECZY I FILTRACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA KING-GAGE

Systemy KING-GAGE są projektowane i produkowane przez King Engineering do specyficznych zastosowań przy pomiarze poziomu oraz stopnia wypełnienia zbiorników. Dostarczamy komponenty do nowych instalacji, rozbudowy i modernizacji ładowni okrętowych włączając przetworniki elektroniczne i sanitarne czujniki poziomu spełniające standardy 3-A dla zastosowań higienicznych. Oferujemy graficzne wskaźniki poziomu, przetworniki cyfrowe, panele sterownicze do jedno- i wielozbiornikowych instalacji przy wsparciu protokołu PLC i/lub LAN  dla maksymalnego uproszczenia i zintegrowania kontroli.

Opis

POMIAR POZIOMU CIECZY I FILTRACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA KING-GAGE

Systemy KING-GAGE są projektowane i produkowane przez King Engineering do specyficznych zastosowań przy pomiarze poziomu oraz stopnia wypełnienia zbiorników. Dostarczamy komponenty do nowych instalacji, rozbudowy i modernizacji ładowni okrętowych włączając przetworniki elektroniczne i sanitarne czujniki poziomu spełniające standardy 3-A dla zastosowań higienicznych. Oferujemy graficzne wskaźniki poziomu, przetworniki cyfrowe, panele sterownicze do jedno- i wielozbiornikowych instalacji przy wsparciu protokołu PLC i/lub LAN  dla maksymalnego uproszczenia i zintegrowania kontroli. King Engineering stosuje system kontroli jakości oraz dokumentowany proces produkcji zapewniając że każdy dostarczony produkt spełnia najwyższe wymogi jakościowe zgodne ze standardami spółki. King specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mierników poziomu cieczy oraz elementów filtracji powietrza. Firma kładzie nacisk na wydajność, reputację i pracę zespołową pozwalającą sprostać wysokim wymaganiom rynku a nawet wybiec ponad nie. King Engineering kontynuuje inwestycje w inżynierię i rozwój dla kolejnych generacji produktów. Założony w 1937, King Engineering dostarcza rozwiązań dla przemysłu spożywczego, mleczarskiego, kosmetycznego i sektorów chemicznych jak też do zastosowań specjalistycznych w przemyśle morskim utrzymując wzrost całościowych sprzedaży w Europie, Afryce, Meksyku, Ameryce Środkowej i Południowej.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA DLA PRODUKTÓW KING – GAGE TO:

    Ciągłe i zdalne monitorowanie poziomu w zbiornikach przy zastosowaniu ciśnienia hydrostatycznego jako jednej z najdoskonalszych metod. Znakomite dopasowanie do Państwa potrzeb przetworników ciśnienia gwarantuje prosty i dokładny pomiar poziomu płynów zarówno w zbiornikach magazynujących jak i procesowych. Podstawowa zasada pomiaru poziomu hydrostatycznego oparta na ciśnieniu jest dość prosta. Nadajniki ciśnienia mierzą poziom bazując na zasadzie, że ciśnienie jest proporcjonalne do poziomu cieczy pomnożonej przez ciężar właściwy (stosunek gęstości płynu do gęstości wody). Innym sposobem na wyrażenie tego jest to, że poziom równy jest pomiarowi ciśnienia hydrostatycznego (ciśnienia) podzielonym przez gęstość cieczy. Ponad 60 lat doświadczenia w przemyśle pozwala znaleźć produkty KING-GAGE zainstalowane we wszystkich typach zastosowań. Dokładność i niezawodność to główne powody, dla których użytkownicy przemysłowi korzystają z niskich kosztów eksploatacji. Zalecane produkty do pomiaru poziomu w zbiorniku:

  Nadajniki KING-GAGE ES2 mają zastosowanie do większości zbiorników magazynujących lub zbiorników technologicznych, których zawartość pozostaje w normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Oprócz niezawodności, ich głównymi zaletami są uproszczenie obsługi i konserwacji.   Wielozadaniowy wyświetlacz kolumny ledowej zawiera indywidualną skalę kalibrowaną do rzeczywistej pojemności zbiornika. Oznaczenie w dowolnie określonej jednostce miary, umożliwia bezpośrednie odczytywanie całkowitej masy lub objętości cieczy.     Multiwskaźnik zbiornika akceptuje do ośmiu kanałów wejściowych, które otrzymują proporcjonalne sygnały 4-20 mA z nadajników poziomu cieczy. Jako węzły gromadzenia danych każdy wskaźnik poziomu zbiornika lp2 zapewnia komunikację szeregową w wielu punktach.