MANOMETRY M100

Manometry ogólnego przeznaczenia w obudowie o średnicy 100mm (M100) Zastosowanie:

 • ciepłownictwo
 • wentylacja i klimatyzacja
 • pneumatyka

Na życzenie dostarczamy manometry z:

 • PTB (ciśnienie w oponach)
 • GOST
 • EAC
 • EAC Ex

PRODUKT ZGODNY Z PN-EN 837

Opis

Manometry HPA dostępne z naszego magazynu to manometry zaprojektowane z naciskiem na spełnienie wymogów ciepłownictwa. Zostały one wykonane z wysokiej jakości materiałów gwarantujących stabilną i długotrwałą eksploatację. Zastosowanie stalowej obudowy z pokrywą i szklaną szybą oraz wzmocniony mechanizm pozwalają stosować te manometry w aplikacjach o temperaturze medium do 120°C. W razie potrzeby manometry mogą być wykonane z przyłączem do montażu tablicowego (kołnierz przedni, tylny lub uchwyt „U”). Do zastosowań wymagających precyzyjnego pomiaru oferujemy manometry M100 w klasie dokładności 1,0. W razie montowania manometrów w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z warunkami atmosferycznymi zalecamy zastąpienie obudowy stalowej kwasoodporną (opcja). Przy kontakcie z medium agresywnym w stosunku do stopów miedzi oferujemy szeroką gamę separatorów dopasowanych do Państwa potrzeb. Do sterowania procesami manometry mogą zostać wyposażone w styki elektryczne (lub magnetyczne) pozwalające zautomatyzować pracę instalacji w zależności od zmian ciśnienia roboczego.

DO MANOMETRÓW M100 POLECAMY NASTĘPUJĄCE AKCESORIA:

OPCJONALNA DOKUMENTACJA DODATKOWA:

 • deklaracja zgodności
 • świadectwo kontroli jakości
 • świadectwo kalibracji
 • świadectwo sprawdzenia 3.1
 • certyfikat materiałowy

M100

FOR M100 MANOMETERS WE RECOMMEND THE FOLLOWING ACCESSORIES:
KUREK FIG.525 PN16
KUREK FI.528 PN25
2-WAY PN400 VALVE
3-WAY PN400 VALVE
TUBE PIPE TYPE P
TUBE PIPE TYPE U
OPTIONAL ADDITIONAL DOCUMENTATION:
Declaration of Conformity
certificate of quality control
calibration certificate
certificate of verification 3.1
material certificate

Opis

The HPA manometers available from our warehouse are pressure gauges designed with the emphasis on meeting the requirements of district heating. They were made of high quality materials guaranteeing stable and long-lasting operation.
The use of a steel casing with a cover and a glass pane as well as a reinforced mechanism allow using these pressure gauges in applications with a medium temperature up to 120 ° C.
If necessary, pressure gauges can be made with a connection for panel mounting (front flange, back flange or “U” bracket).
For applications requiring precise measurement, we offer M100 gauges in the accuracy class of 1.0.
In the case of mounting pressure gauges in places exposed to direct contact with weather conditions, we recommend replacing the acid-proof steel housing (option).
In contact with an aggressive medium in relation to copper alloys, we offer a wide range of separators adapted to your needs.
For controlling processes, manometers can be equipped with electrical (or magnetic) contacts to automate the operation of the installation depending on changes in operating pressure.