CAPSULE GAUGES

Capsule pressure gauges are manufactured in the following diameters:

– 63mm
– 100mm
– 160mm
– as special version: 50, 80, 250mm

In standard version, the pressure gauges have an stainless steel case, a brass mechanism and a thread.

Options for capsule pressure gauges are:

– with filling (glycerin / silicone)
– with acid-resistant mechanism and connector
– with a contact-lever device

On request, we provide pressure gauges with:

 • GOST
  EAC
  EAC Ex

PRODUCT CONFORMING TO PN-EN 837-3

Opis

The mechanism based on the canned measurement method ensures the durability of the device and high repeatability of measurements while maintaining an economical and modular design. Capsule pressure gauges can be used for media that do not react with copper alloys and are very low in viscosity and clotting. It is possible to make a panel pressure gauge adapted for panel mounting.

MANOMETRY PUSZKOWE

Manometry puszkowe produkowane są w następujących średnicach:

 • 63mm
 • 100mm
 • 160mm
 • jako wykonanie specjalne: 50, 80, 250mm

W standardowym wykonaniu manometry puszkowe posiadają obudowę kwasoodporną oraz mosiężny mechanizm i króciec.

Opcje dla manometrów puszkowych to:

 • z wypełnieniem (gliceryna / silikon)
 • z kwasoodpornym mechanizmem i króćcem
 • z przystawką kontaktową

Na życzenie dostarczamy manometry z:

 • GOST
 • EAC
 • EAC Ex

PRODUKT ZGODNY Z PN-EN 837-3

Opis

Mechanizm oparty na puszkowej metodzie pomiaru zapewnia trwałość urządzenia oraz wysoką powtarzalność pomiarów przy zachowaniu ekonomicznej i modułowej konstrukcji. Manometry puszkowe mogą być stosowane do mediów niereagujących ze stopami miedzi oraz o bardzo niskiej lepkości i krzepliwości. Możliwe jest wykonanie manometru tablicowego przystosowanego do montażu tablicowego.

DO MANOMETRÓW PUSZKOWYCH POLECAMY NASTĘPUJĄCE AKCESORIA:

OPCJONALNA DOKUMENTACJA DODATKOWA:

 • deklaracja zgodności
 • świadectwo kontroli jakości
 • świadectwo kalibracji
 • świadectwo sprawdzenia 3.1
 • certyfikat materiałowy