typ U

Start / typ U
rurka syfonowa typu U

RURKI SYFONOWE TYPU U